Fusing geo and health data to
high-end health knowledge

MULTIDISCIPLINAIR ONDERZOEK

Universiteit Utrecht (UU) en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) streven ernaar het inzicht in de samenhang tussen de gezondheid van mensen en factoren in hun leefomgeving te bevorderen via mondiaal, multidisciplinair geo-health onderzoek. Het in kaart brengen van personal environmental exposures staat hierbij centraal.

Het Global Geo Health Data Center (GGHDC), een samenwerkingsproject van UU en UMCU, draagt actief bij aan kennisontwikkeling over de relatie tussen gezondheid en leefomgeving. Het centrum, een moderne data-infrastructuur, onderzoekt wat de gezondheidseffecten van gecombineerde blootstelling aan omgevings-factoren en leefstijlfactoren zijn, in relatie tot het dagelijks leven en de levensfasen van mensen.

WAARDEVOLLE COHORTSTUDIES

Het GGHDC richt zich bij dataonderzoek vooral op het verrijken van grote cohortstudies en levert hoge resolutiebeelden op individueel niveau. Hiermee wordt ‘omgevingskwaliteit’, in relatie tot ‘gezondheid’ en ‘welzijn’, beter gekwantificeerd en in meerdere dimensies van tijd en plaats geïntegreerd. Vooruitgang voor geo- en gezondheidswetenschappers, het openbaar bestuur, gezondheidsprofessionals, ondernemers en burgers.

DATA VERRIJKEN MET HET GGHDC >>